ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I.,1. Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse, illetve nyilvánosságra hozza a SzépségBróker.hu, mint információs szépség-egészség portál által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, melyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek tekint.

I.,2. Tájékoztató módosítása

A jelen Tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba, valamint fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatja. Amennyiben Önt, mint olvasót ez érinti, úgy a jelen tájékoztatóban és a mindenkori hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

I.,3. Alapvető adatvédelmi jogok

Tiszteletben tartjuk a SzépségBróker.hu portált felkereső minden természetes személy személyiségi jogait és magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékoztatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek. A portál használata és szolgáltatásainak igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok megadása is önkéntes, hozzájárulás alapon kerül a portál, illetve az adatkezelők tudomására, melyeket a jogszabályi kötelezettségek teljesítésével kezelünk.

I.,4. GDPR adatvédelmi jogok

A Tájékoztató kialakításakor a SzépségBróker.hu adatkezelője különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletében („GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvényt („infotv”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.-as törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXVX. törvényt, valamint figyelemmel volt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásokra.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a Szépségbróker.hu www.szepsegbroker.hu (2017.06.01./kiadási kezdettel) az internetes újság a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által nyilvántartási kötelezettségét teljesítette 2014. július 14. napján.

 

II.,1. Adatkezelők: 

Adatkezelő megnevezése:

SzépségBróker.hu / Egyéni vállalkozás

Adatkezelő cégjegyzék-, adószáma:

13256550; 65104930-1-43

Adatkezelő képviselője:

Dr. Szabó Judit Anna ev.

Adatkezelő elérhetősége:

szabo.judit@szepsegbroker.hu

Adatkezelő telefonszám:

+36 30 985 6602

II.,2. Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó megnevezése:

Vargyai Gergő ev. (webfejlesztés)

Adatfeldolgozó székhelye:

2363 Felsőpakony, Iskola u. 4/2

Adatfeldolgozó elérhetősége:

vgergo@webylon.hu

II.,3. Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó megnevezése:

ATW Internet Kft. (webhosting)

Adatfeldolgozó székhelye:

1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt.1.

Adatfeldolgozó elérhetősége:

domain@atw.co.hu, +36 (1) 6000 289

 

III. A SzépségBróker.hu portál használata során kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapja

III.,1. Szépségkupon letöltés/ Online időpontfoglalás

Amennyiben a SzépségBróker.hu online felületén kiválaszt egy Engedményes Ajánlatot/ Szépségkupont az adott szépség-egészség kezelésre és szakemberhez/ szolgáltatóhoz, úgy online időpontfoglalást is elindít két lehetséges időpont megadásával, valamint üzenetet, kérdést is küldhet a szakemberhez. A kuponletöltés során regisztrálnia kell a SzépségBróker.hu oldalra, vagy előzetes regisztrációs email címével és jelszavával belépni az oldalra.

Az adatkezelés célja:

ingyenes kuponletöltés/online időpontfoglaló rendszer működtetése, szépség és/vagy egészségügyi intézményekbe, szakemberhez történő időpontfoglalás

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás, mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, (valamint tetszőlegesen megadható adatok: település, születési dátum), választott kezelés, szakember/ szolgáltató intézmény, két lehetséges időpont, kapcsolatfelvétel esetén üzenet

Címzettek:

a kezelést nyújtó szakemberek/szolgáltatók, melyek a SzépségBróker.hu Engedményes Ajánlat/Kuponletöltő rendszere által elérhetőek

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztője, tárhelyszolgáltató

Tervezett adattárolási határidő:

adatait visszavonásig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg a SzépségBróker.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt kezelést igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen. A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

 

III.,2. Hozzászólás, megjegyzés írása az adott szakember/szolgáltató bemutatkozó oldalára

A SzépségBróker.hu portálon lehetősége van hozzászólást, véleményt írnia az adott szakemberről/szolgáltatóról a „Felhasználási Feltételek” rovatoldalon közzétett feltételek betartása mellett. A hozzászólást megteheti a SzépségBróker.hu oldalra történő regisztráció után, vagy a személyes Facebook profiljának pluginján keresztül az adott szakember bemutatkozó oldalának végén.

Adatkezelés célja:

a bemutatkozó szakemberrel, illetve tevékenységével kapcsolatos megjegyzés, véleménynyilvánítás

Adatkezelés jogalapja:

előzetes regisztráció a SzépségBróker.hu oldalra, vagy saját Facebook profil által közvetítve

Érintettek:

regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

a visszajelzés mellett megjelenítendő Felhasználónév, melyet a regisztráció során ad meg, vagy a saját Facebook név

Címzettek:

bemutatkozó oldallal rendelkező szakemberek/szolgáltatók

Adatfeldolgozók neve

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői, tárhelyszolgáltató

Tervezett adattárolási határidő:

amíg nem kéri megjegyzése visszavonását az érintett személy vagy a címzett

III.,3. Hírlevél szolgáltatás

A regisztrációs folyamat során, vagy regisztrációt követően bármikor lehetősége van feliratkozni az alábbi hírlevelekre a SzépségBróker.hu oldalon: SzépségBróker Hírlevél - aktuális újdonságokról, engedményes ajánlatokról; Alakformálás Hírlevél- infosorozat a sikeres és tartós alakformáláshoz; Mellplasztika ABC Hírlevél – mellplasztikán gondolkozók számára 3 hetente infocsomag; Szakemberek számára - esztétika/szépség-szakmai eredményeiről és eseményeiről informálja a szépség-egészség szakembereit.

Adatkezelés célja:

szakmai és marketing jellegű tájékoztatás, hírek közlése e-mail-ben

Adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg a SzépségBróker.hu oldalon

Érintettek:

hírlevélre feliratkozók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, (valamint tetszőlegesen megadható adatok: település, születési dátum)

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői, tárhelyszolgáltató

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 A hírlevél-szolgáltatásunkról bármikor lemondhat a hírlevélben található lemondó linkre kattintva, majd a regisztrációs felületén a lemondásra kerülő hírlevél ablakának feloldása által.

III.,4. Tudás alapú nyereményjáték szolgáltatás

Nem rendszeres szolgáltatásunkon előzetes regisztráció után vehet részt, az aktuális tudás alapú nyereményjáték részletes feltételeit és a 3 db kérdést tartalmazó aktuálisan kialakított SzépségBróker.hu aloldalon keresztül.

Adatkezelés célja:

tudás alapú nyereményjáték lefolytatása

Adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet a nyereményjáték feltételeinek elfogadásával és a regisztrációja által tehet meg

Érintettek:

a játékra jelentkező regisztrált felhasználók

Címzettek:

a nyereményt felajánló, bemutatkozó oldallal rendelkező szakember/szolgáltató, vagy Megrendelő

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, (valamint tetszőlegesen megadható adatok: település, születési dátum)

Nyertes kihirdetése:

a nyereményjátékban részt vevők számára a nyertes Felhasználói neve kerül feltüntetése emailben történő értesítés során. A Nyertest a regisztráció során megadott email címén és telefonszámán is kiértesítjük.

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői, tárhelyszolgáltató, a nyereményjátékot kezdeményező szakember/szolgáltató, vagy Megrendelő

Tervezett adattárolási határidő:

regisztrációs adatait visszavonásig kezeljük

 

 

IV. Partner-Szakemberek személyes adatainak kezelése

IV.,1. Amennyiben Vállalkozásom Megrendelő Szolgáltatóval szerződik, úgy a megküldött kérdőív kitöltésével a Megrendelő Szolgáltató átadja a SzépségBróker.hu oldalon bemutatásra kerülő szakember és a szolgáltatásainak bemutatkozásához szükséges adatokat, fotókat, melyek hitelességét Megrendelő garantálja. Miután szolgáltatásom elkészíti a megjeleníthető szakember/szolgáltatás adatait, fotóit, a Megrendelő Szolgáltató ellenőrzi azok pontosságát, úgy azok nyilvánossá válnak a SzépségBróker.hu olvasói számára a Szerződés szerinti időponttól.

Adatkezelés célja:

szakember/szolgáltató bemutatkozó oldalának előkészítése és megjelenítése

Adatkezelés jogalapja:

a Megrendelő Szolgáltató Megrendelésével és hozzájárulásával

Érintettek:

szerződő Megrendelő Szolgáltató

Kezelt személyes adatok:

név, személyes bemutatkozó anyag/ tanulmányi és szakterületi információk, személyes- és/vagy szolgáltató fotó, rendelési hely, rendelési idő

Adatfeldolgozók:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői, tárhelyszolgáltató

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig, megszűnte után 1 évig

 

IV.,2. Amennyiben Egyéni Vállalkozó Partner-szakemberként csatlakozni kíván a SzépségBróker.hu oldalához, úgy bemutatkozó oldalának kialakításához Vállalkozásom készíti el a tartalmat, ennek érdekében kérdőívet juttat el Önnek. Miután szolgáltatásom elkészíti a megjeleníthető szakember bemutatkozó oldalát, a Megrendelő Egyéni Vállalkozó Partner-szakember ellenőrzi azok pontosságát, majd jóváhagyása után nyilvánossá válnak a Partner-szakember adatai és fotója a SzépségBróker.hu olvasói számára.

Adatkezelés célja:

Partner-szakember bemutatkozó oldalának előkészítése és megjelenítése

Adatkezelés jogalapja:

a Megrendelő Partner-szakember hozzájárulásával

Érintettek:

szerződő Partner-szakember/ Egyéni Vállalkozó

Kezelt személyes adatok:

név, személyes bemutatkozó anyag/ tanulmányi és szakterületi információk, személyes- és/vagy szolgáltató fotó, rendelési hely, rendelési idő

Adatfeldolgozók neve:

informatikai rendszer üzemeltetője, fejlesztői, tárhelyszolgáltató

Tervezett adattárolási határidő:

a szerződés fennállásig, megszűnte után 1 évig

 

V. Adatbiztonság

Adatkezelésünk során mint adatkezelők megőrizzük az integritást és biztonságot: megvédjük a rendelkezésünkre bocsátott információkat, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, valamint megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és tejességét.

Adatkezelésünk során mint adatkezelők gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a megteszünk minden tőlünk elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeljük annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessünk, és bizonyítékkal szolgálhassunk minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VI. Érintettek jogai

Mint Érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) törlését, visszavonását, illetve élhet az adathordozási-, és tiltakozási jogával bármelyik fent megjelölt elérhetőségeken. Ezen jogok pedig a következők:

VI.,1. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető tájékoztatás kapjon. Ez a joga fennáll az adatkezelés megkezdését megelőzően is.

VI.,2. Hozzáférési jog

Jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatának kezelését végezzük-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

VI.,3. Helyesbítéshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy kérésedre az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult vagy arra, hogy kérd a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.

VI.,4. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos esetekben.

Ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataidhoz kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott.

VI.,5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a konkrét vitás helyzet is lehet.

VI.,6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VI.,7. Az adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VI., 8. A tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz személyes adatainak kezelése ellen, ha az
- adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

VI.,9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – profilalkotás is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást.

VI.,10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI.,11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)

Jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós adatvédelmi rendeletet.

VI.,12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékozta a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

VI.,13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

 

VII. Panasztételi lehetőség

Amennyiben azt tapasztalja, hogy valamely jogát megsértettük, lépjen velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért. Panasztételi jogával egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VIII. Süti-kezelés

Mint mindenki, mi is használunk sütiket egyfelől weboldalunk alapvető működésének biztosítására, másfelől szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményét javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg, viselkedés alapú marketing futtatásával.

Néhány technikai információ a sütik kezeléséről, hogy tudja mi történik a háttérben:

VIII.,1. Alapvető, a weboldal működéséhez elengedhetetlen sütik

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

VIII.,2. Statisztikai sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek nekünk abban, hogy megértsük, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ilyen sütiket pl a Google Analytics alkalmazás használhat, ami a Google Inc. webelemző szolgáltatása.

VIII.,3. Marketing, remarketing sütik 

Sok esetben re-marketing szolgáltatásokat használunk, hogy weboldalaink látogatói felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben igazából nem mi vagyunk az adatkezelők, a Google és a Facebook remarketing kódjai teljesen automatikusan gyűjtik az adatokat, hozzánk nem jut el olyan információ, amely bármely látogatónk egyértelmű beazonosítására alkalmas lenne.
Ettől függetlenül re-marketing típusú sütiket használó kódokat csak a kifejezett hozzájárulásával engedünk futni miközben oldalainkat böngészi.

 

IX. Elvek, jogalapok és kapcsolódó fogalmak

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket és iránymutatásokat. Alább összegyűjtöttük a kapcsolódó fogalmakat, elveket és jogalapokat, hogy egyszerűsítsük fentiek zökkenőmentes befogadását.

IX.,1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

Adatkezelés jogalapja:

Magánszemélyek adatait az alábbi jogalapok (minimum) egyikével lehet csak kezelni:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen akkor, ha az érintett gyermek.

Fogalom meghatározások:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 keresés beállítása
Szakemberkereső...
Szépségkupon...
Szépség tippek...
Kérdezd a Szépség Brókert!
Iratkozz fel hírlevelünkre!


Gyorslinkek

Szakemberek

Partnereink