SZÉPSÉG BRÓKER FÓRUM SZABÁLYZAT

Fórum- és Blog használat feltételeiA SzépségBróker portál Fórum és Blog rovata annak érdekében született, hogy az esztétika témakörében érdeklődők megoszthassák tapasztalataikat, kikérjék egymás véleményét, segítség sorstársaikat a plasztikai műtétek előtti döntési krízisben és támogassák egymást a beavatkozások utáni időszakban.

Szolgáltató ezt a lehetőséget csak azon Felhasználók számára biztosítja, akik mindezt kulturált, tapintatos módon teszik meg, egymás véleményét és személyiségi jogait tiszteletben tartják, és kellő önuralommal rendelkeznek.

A Fórum és a Blog nyilvános, tehát bármely regisztrált felhasználó ingyenesen használhatja. A fórum topikokhoz hozzászólni és új témákat indítani csak regisztrált felhasználóinknak lehetséges. A Fórumon, Blogon kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámozni szigorúan tilos!

A felhasználó elfogadja, hogy bejegyzéseit csak felhasználói neve megjelenésével publikálhatja.

Szolgáltatónak (mint www.szepsegbroker.hu tulajdonosa) mindenkor jogában áll ellenőrizni, és moderálni a Fórumon, Blogon található információkat, véleményeket, hivatkozásokat, de nem köteles annak tartalmát felügyelni, és azért felelősséget vállalni. Abban az esetben, ha egy vélemény, hozzászólás a hatályos jogszabályokat, vagy harmadik személy jogait sérti, a Szolgáltatónak jogában áll azokat azonnali hatállyal eltávolítani, valamint a sértett fél részére kártérítést követelni. A felelősség  mindenkor azt a személyt terheli, aki a tartalmat létrehozta.

Minden Felhasználó köteles a további szabályok betartására:

 • A felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (felhasználói neveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
 • A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Fórum- és Bogszabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos:

 • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
 • vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
 • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
 • a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
 • személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
 • szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely Szolgáltatással kapcsolatban; más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve);
 • más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
 • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások);
 • a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;
 • bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
 • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;

A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

Fórum és Blog Moderálása

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek esetében felmerülhet a hatályos jogszabályok a megsértése.

A moderátoroknak lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik, amennyiben az a Fórum és a Blog Felhasználási Feltételeit nem tartja be. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére.

Kérjük, hogy amennyiben Ön észlel olyan hozzászólást, amely nem felel meg a Felhasználási Feltételeknek, vagy bármilyen egyéb jogsértő magatartást észlel SzépségBróker portálunkon, úgy jelezze azt a következő e-mail címen: info@szepsegbroker.hu


keresés beállítása
Szakemberkereső...
Szépségkupon...
Szépség tippek...
Kérdezd a Szépség Brókert!
Iratkozz fel hírlevelünkre!


Gyorslinkek

Szakemberek

Partnereink