SZAKCIKKEK

Betegek jogai és kötelességei, betegjogi képviselők

2011. június 10. 20:16
Dr. Szatmari Marianna orvos, betegjogi képviselő
Az érvényben lévő törvény és rendelkezések alapján készített rövid kivonatot olvashat a betegek jogairól és kötelezettségeiről, valamint a betegjogi képviseletről.


Betegek jogai és kötelességei, betegjogi képviselők  1.kép
A betegellátás egy sajátos bizalmi kapcsolaton alapuló folyamat, amelynek során a felek partneri viszonyban kölcsönösen segítik egymást a gyógyulás céljából, amelynek sikere mindkettőjük érdeke.
Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről II. Fejezet .2. Cím a betegek jogait és kötelezettségeit szögezi le.


A betegnek joga van ahhoz, (6-25§), hogy:- Megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljön;
- Emberi méltóságát az egészségügyi ellátás során mindig tiszteletben tartsák;
- Fekvőbeteg gyógyintézetekben a beteg jogosult a kapcsolattartásra, látogatókat fogadhat;
- A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, ha azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti;
- A betegnek joga van a közérthető, teljes körű tájékoztatáshoz;
- A beteg dönthet arról, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni – joga van az önrendelkezéshez;
- A betegnek joga van az ellátás visszautasításához;
- A betegnek joga van megismerni a róla szóló egészségügyi dokumentációt;
- A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz;
- A beteg jogosult az egészségügyi ellátás során ért sérelme ügyében panaszt tenni, és joga van ahhoz, hogy panaszát kivizsgálják és érdemben megválaszolják.
Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről II. Fejezet:

A beteg kötelezettségei:-A beteg köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét (26. § (1))
-A beteg köteles az egészségügyi dolgozókkal az alábbiak szerint
együttműködni:
*tájékoztatni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a
megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez,
mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, illetve a
korábban tett jognyilatkozatairól;
*fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a
fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett;
*a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani,
*a gyógyintézet házirendjét betartani,
*a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
*jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
-A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait (27. § (1).
-A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi
dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
-A betegjogok gyakorlásának módját - e törvény keretei között - a szolgáltató
működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza.

A betegjogi képviselő- A betegjogi képviselő csak olyan személy lehet, aki büntetlen előéletű, nem áll egészségügyi tevékenység gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint megfelel a külön jogszabályban meghatározott képesítési és összeférhetetlenségi szabályoknak. A betegjogi képviselő ellátja a betegek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti őket e jogaik megismerésében és érvényesítésében. (30. §):
* segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
* segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
*a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget,
* rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál,

Betegjogi képviselői hálózat- 2011. január 1. óta a betegjogi képviselői hálózatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) Jogvédő Főosztálya irányítja.
- Minden fekvőbeteg és járóbeteg intézetnek, valamint területi egységnek, illetve fővárosi kerületnek (alapellátás, magán-orvosi ellátás) kijelölt betegjogi képviselője van. E mellet külön betegjogi képviselő foglalkozik a Magyarországon tartózkodó külföldiek panaszaival (06/20/4899-614).
- A betegjogi képviselők kötelező jelleggel fogadó-órát tartanak. A fogadó órák időpontjáról, helyéről, valamint a betegjogi képviselő telefonon történő elérhetőségéről a minden Intézményben kötelezően kifüggesztett plakátok tájékoztatnak.© 2010 szepsegbroker.hu | Betegek jogai és kötelességei, betegjogi képviselők
Minden jog fenntartva! | A weboldal tartalma nem másolható a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.Hozzászólások:

Nincs hozzászólás...
Ahhoz, hogy hozzászólhass regisztráció és belépés szükséges.
Kapcsolódó galériákKapcsolódó szakcikkek

Gyorslinkek

Szakemberek

Partnereink