SZAKCIKKEK

Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!

iWhatch órát nyer a legszebb szempár

2017. november 03. 10:30
Szépség Bróker
A nyereményjáték 2017. december 15. napjáig tart.
A nyertes kihirdetése 2017. december 20. napjáig történik meg.


Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!  1.kép

Legyél az Oculocin Propo szeme!Nyerd meg az Apple okos órát, és legyél Te az Oculocin Propo szeme!
Vegyél részt Facebook vagy Instagram játékunkban, ahol keressük a legszebb, legtermészetesebb szempárt: az Oculocin Propo szemét, vagyis új reklámarcunkat! A nyertes gazdagodik egy gyönyörű Apple okos órával, és egy professzionális fotózás után az Oculocin Propo új szemeként jelenhet meg promóciós anyagainkban!
Készíts egy jó képet szemeidről, ahol nem viselsz túl sok sminket, majd a versenybe kerüléshez:
1. Kövesd az Oculocin Propo Facebook oldalát, majd
2. Kedveld ezt a bejegyzést és a képedet töltsd fel alá kommentben a #oculocinpropo hashtaget használva.
Ha nem szeretnéd kommentben feltölteni képed elküldheted az oldalnak üzenetben, vagy a surgamed@gmail.com email címre Facebook felhasználó neveddel együtt.

Nyereményjáték SzabályzatA Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Surgamed Kft. (a továbbiakban: Szervező) által az Oculocin Propo Facebook oldalán (https://www.facebook.com/oculocin.propo.szemcsepp/) és Instagram (@oculocinpropo) oldalán meghirdetett ingyenes ’Légy az Oculocin Propo szeme!’ Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.
A Játék szervezője a Surgamed Kft. , Lebonyolítója a Szépségbróker.hu csapata.

A nyereményjátékban résztvevő személyekA nyereményjátékban részt vehet minden cselekvőképes, nagykorú természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A nyereményjátékban résztvevők a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény
felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,
valamint azok közeli hozzátartozói.

A Nyereményjáték leírásaA Játék ideje alatt az Oculocin Propo Facebook, illetve Instagram oldalán is lehetősége van a látogatóknak a játékban való részvételre.
A Játék célja, hogy a Játékosok minél természetesebb, szebb és kifejezőbb képet készítsenek szemeikről, majd azzal részt vegyenek a Játékban. A Játékosoknak törekedniük kell arra, hogy minél kevesebb sminkkel emeljék ki szemeik szépségét és szem előtt tartsák a természetességet.

Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!  2.kép

Az elkészült fotót a Játékosok háromféleképpen nevezhetik be a Játékba:• Az Oculocin Propo Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték bejegyzés alatt kommentként közzétéve. A kommentben használva az oculocinpropo hashtaget (#oculocinpropo), illetve az oldalnak privát üzenetben való elküldésével.

• Saját Instagram oldalukra való feltöltésével, az oculocinpropo hashtag használata mellett (#oculocinpropo).

• A képet emailben elküldve a Szervező számára a surgamed@gmail.com email címre.
Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!  3.kép


A nyereményjátékban való részvételA nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
A nyereményjátékban részt vesz mindenki, aki

2017. december 15. napjáig

:
’Követem’ és ’Tetszik’ kapcsolatot alakít ki az Oculocin Propo Facebook oldalával, és fotóját:

o feltölti az Oculocin Propo Facebook oldalán található nyereményjáték bejegyzés alá kommentben használva az oculocinpropo hashtaget (#oculocinpropo),

o vagy elküldi messenger üzenetben az oldalnak,

o vagy elküldi a már említett surgamed@gmail.com email címre Facebook felhasználónevével együtt.


Vagy:


• ’Követem’ kapcsolatot alakít ki az Oculocin Propo Instagram oldalával, és feltölti képét saját Instagram oldalára használva az oculocinpropo hashtaget (#oculocinpropo).
A hashtag használatával, illetve az elkészített kép feltöltésével vagy elküldésével a Játékos elfogadja a Szabályzatot.

Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!  4.kép

A nyereményA Játék nyereménye:
• 1 db Apple Watch Series 3 (38mm, arany alumíniumtok) okos óra,

• egy professzionális fotózás, amely során elkészítjük az Oculocin Propo marketing és promóciós anyagait a Nyertessel,

• a fotózásról 3db retusált professzionális fotó.


Nyertes a verseny eredményeképpen, a kiválasztással a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertes Instagram vagy Facebook oldalra feltöltött fotóját, illetve a Nyertes nyereménye által a professzionális fotózáson készült képeket felhasználhatja jog díj fizetése nélkül, szabadon korlátlan ideig marketing, illetve egyéb promóciós célokra és egyéb más célokra, valamint az Oculocin Propo, mint márkanév online brand építéséhez.
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Surgamed Kft. és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Surgamed Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Surgamed Kft. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.


A Játékban részt vevő fotók ellenőrzése, felhasználásaA Játékosok Instagram oldalára feltöltött képeket a hashtagek által az Instagram a keresési információknak megfelelően sorolja be. A Szervező ezeket a hashtageket is ellenőrzi ahhoz, hogy az adott fotó a Szabályzat feltételének megfeleljen, illetve dönt arról, hogy az adott fotó indulhat-e a nyereményekért.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékban résztvevő Instagram vagy Facebook oldalra feltöltött képeket, illetve a Nyertes képet felhasználhatja jog díj fizetése nélkül, szabadon korlátlan ideig marketing, illetve egyéb promóciós célokra és egyéb más célokra, valamint az Oculocin Propo, mint márkanév online brand építéséhez.

A Játék időtartamaA nyereményjáték 2017. december 15. napjáig tart.
A nyertes kihirdetése legkésőbb 2017. december 20. napjáig történik meg.


A Nyereményjáték menete, a nyertes értesítése és a nyeremény átvételeA Játék időtartama alatt a minden nevezési feltételt teljesítő Játékosok képei Játékba kerülnek. A Játék idejének lejárta után a Játék Lebonyolítója és a Játék Szervezője közösen választja ki a nyertes képet.

A nyertest Instagram privát üzenetben, Facebook messenger üzenetben, illetve ha a Játékos emailben küldte be nevezett fotóját, akkor emailben is értesíti a Szervező, a nyertes kihirdetésének hivatalos dátumát megelőzően és egyezteti vele a nyeremény átvételének idejét és módját. Végül a nyertes hivatalosan is kihirdetésre kerül 2017. december 20. napján.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy az Oculocin Propo Facebook és Instagram oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A Szervező jogai, felelősségA Játékoson nevezési feltételeinek hiányosságáért (hashteg elírása, ’Követem’ vagy ’Tetszik’ kapcsolat hiánya, fotó hiánya, email cím hibája) sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, helytelen nevezési módjukból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

A Surgamed Kft. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Surgamed Kft. és a Szépségbróker.hu kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Surgamed Kft., a Szépségbróker.hu vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

Az Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező vagy a Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Surgamed Kft. és a Szépségbróker.hu a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
A Facebook, és az Instagram mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook, Instagram nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.


AdatkezelésAzáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, e-mail cím) a Surgamed Kft. és a Szépségbróker.hu adatbázisába bekerüljenek, és azokat minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Surgamed Kft. vagy a Szépségbróker.hu számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.
Információkérés

A játékkal kapcsolatos további információk az Oculocin Propo Facebook vagy Instagram oldalán üzenetben, vagy az alábbi e-mail címen kérhetők:surgamed@gmail.com .

© 2010 szepsegbroker.hu | Nyereményjáték: Légy az Oculocin Propo szeme!
Minden jog fenntartva! | A weboldal tartalma nem másolható a tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.Hozzászólások:

Nincs hozzászólás...
Ahhoz, hogy hozzászólhass regisztráció és belépés szükséges.
Kapcsolódó galériák

Kapcsolódó szakcikkek

Gyorslinkek

Szakemberek

Partnereink